การทำงานของ Plug-ins บนเว็บไซต์

ในขณะที่ browser ทำงานโดยการประมวลผลแสดงหน้าเว็บไซต์อยู่นั้น plug-ins ก็มีส่วนช่วยในการทำงานด้วยเช่นกัน หรือพุดง่ายๆคือ plug-in เป็นซอฟท์แวร์ตัวช่วยที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปกับโปรแกรม browser เพื่อให้สามารถดูหนัง เล่นวีดีโอ flash player ต่างๆ หรือเปิดเอกสารของ Adobe การติดตั้ง plug-ins บนอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องสำคัญ
Plug-ins พื้นฐานที่ต้องมี
Plug-ins ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ แต่โดยพื้นฐานที่ต้องมีแล้วนั้น มีดังต่อไปนี้
• Adobe Acrobat Reader สำหรับเปิดไฟล์ pdf
• Java Virtual Machine
• Microsoft Silverlight เพื่อรันการทำงานของ media และ databases ต่างๆ
• Adobe Flash Player รันการทำงานไฟล์.swf เล่นวีดีโอหนัง และวีดีโอบน YouTube
• Adobe Shockwave Player
• Real Audio Player เพื่อรันการทำงานไฟล์ .ram
• Apple Quicktime
• Windows Media Player เพื่อรันการทำงานของวีดีโอหนังและเล่นเพลง
• WinAmp
• Antivirus software
• Optional browser toolbars เช่น Google toolbar, Yahoo toolbar
• WinZip ตัวช่วยในการดาวน์โหลดข้อมูล
Plug-ins เหล่านี้สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าเว็บเพื่อดูเนื้อหา HTML หรือมากกว่า HTML เราจะต้องมี plug-ins อย่างน้อยหนึ่งตัว เพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ เช่น plug-ins ของ Flash Player เป็น plug-ins ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย 75% ของภาพเคลื่อนไหวของโฆษณาต่างๆ และ 100% ของวีดีโอบน YouTube ล้วนใช้ plug-ins ของ flash player เพื่อรันการทำงานของไฟล์ .swf นอกจากนี้ plug-ins ของ Adobe ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ browser สามารถเปิดไฟล์เอกสาร pdf ได้ เพราะโดยส่วนมากไฟล์เอกสารแนบต่างๆจะเป็นไฟล์ pdf รวมไปถึง plug-ins ของ Windows Media Player ที่สามารถรันไฟล์ .mov, .mp3, .wav, .au และ.avi เพื่อการใช้งานวีดีโอและเสียง
ติดตั้ง plug-ins ได้อย่างไร
โดย 80% แล้ว plug-ins จะตามหาเราเอง ซึ่งจะเห็นได้จากหน้าเว็บนั้นๆ เมื่อไม่สามารถรันไฟล์บางอย่างได้ก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราติดตั้ง plug-ins โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ซึ่ง browser จะเสนอลิงค์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง plug-ins นั้นๆ แต่ส่วนมากแล้ว plug-ins สำคัญๆจะถูกติดตั้งมาพร้อมกับ browser อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าอาจมีการสูญหายไปก็ต้องติดตั้งใหม่

Leave a Reply